XVI PIESZA DOMINIKAŃSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ – 2007

Przewodnik: O. Wojciech Prus OP

Dzień pierwszy, 03 sierpnia 2007

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Jutrznia w Krakowie na Salwatorze - posłuchaj (294KB, czas: 7 min)

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP w drodze do Morawicy - posłuchaj (2 343KB, czas: 60 min)

Słowo Ojca Ojca Wojciecha Prusa OP. Nieszpory w drodze do Nielepic - posłuchaj (107KB, czas: 3 min)

Dzień drugi, 04 sierpnia 2007

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Jutrznia w drodze do Rudawy - posłuchaj (328KB, czas: 8 min)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Zaproszenie do ciszy w drodze z Rudawy do Czernej - posłuchaj (270KB, czas: 6 min)

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP w drodze z Czernej do Gorenic - posłuchaj (2 300KB, czas: 58 min)

Słowo Ojca Ojca Wojciecha Prusa OP. Nieszpory w drodze z Gorenic do Witeradowa - posłuchaj (420KB, czas: 10 min)

Dzień trzeci, 05 sierpnia 2007

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Jutrznia w drodze z Witeradowa do Klucz - posłuchaj (371KB, czas: 9 min)

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP w drodze z Klucz do Chechła - posłuchaj (1 966KB, czas: 50 min)

Słowo Ojca Ojca Wojciecha Prusa OP. Nieszpory w drodze z Chechła do Niegowonic - posłuchaj (193KB, czas: 4 min)

Dzień czwarty, 06 sierpnia 2007

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Homilia podczas Mszy porannej w Niegowonicach - posłuchaj (53KB, czas: 1 min)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Jutrznia w drodze z Niegowonic do Łaz - posłuchaj (376KB, czas: 9 min)

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP w drodze z Łaz do Zawiercia - posłuchaj (3 020KB, czas: 77 min)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Nieszpory w drodze z Zawiercia do Mrzygłodu - posłuchaj (279KB, czas: 7 min)

Dzień piąty, 07 sierpnia 2007

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Jutrznia w drodze z Mrzygłodu do Myszkowa - posłuchaj (407KB, czas: 10 min)

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP. w drodze z Żarki Letnisko do Poraju - posłuchaj (2 598KB, czas: 66 min)

Dzień szósty, 08 sierpnia 2007

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Jutrznia w drodze z Poraju do Poczesnej - posłuchaj (339KB, czas: 8 min)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Msza Sw. w Poczesnej - Ogłoszenia - posłuchaj (48KB, czas: 1 min)

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP. w drodze z Poczesnej do Wrzosowej - posłuchaj (1 403KB, czas: 35 min)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Nieszpory w drodze z Wrzosowej do Brzezin - posłuchaj (91KB, czas: 2 min)

Dzień siódmy, 09 sierpnia 2007

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP. Jutrznia w drodze z Brzezin do Częstochowy - posłuchaj (292KB, czas: 7 min)