XIX PIESZA DOMINIKAŃSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ – 2010

Przewodnik: O. Wojciech Prus OP

02 sierpnia 2010

Kolejna pielgrzymka jeszcze przed nami, ale juz teraz zamieszczamy obrazy wokół których w tym roku Ojciec Wojciech Prus będzie budował swoje konferencje.

Dzień pierwszy, 03 sierpnia 2010, [etap z Lasku Wolskiego do Morawicy]

Fragment Księgi Rodzaju jako inspiracja do konferencji - posłuchaj (265KB)

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (1 264KB)

Dzień drugi, 04 sierpnia 2010, [etap z Czernej do Gorenic]

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (2 284KB)

Dzień trzeci, 05 sierpnia 2010, [etap z Klucz do Chechła]

Fragment Ewangelii wg Św. Łukasza jako inspiracja do konferencji - posłuchaj (158KB)

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (1 696KB)

Dzień czwarty, 06 sierpnia 2010, [etap z Łaz do Zawiercia]

Fragment Ewangelii wg Św. Łukasza jako inspiracja do konferencji - posłuchaj (74KB)

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (2 323KB)

Dzień piąty, 07 sierpnia 2010, [etap z Postępu do Żarek]

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP i siostry Agaty Cul USJK - posłuchaj (1 884KB)

Dzień szósty, 08 sierpnia 2010, [etap z Poczesnej do Wrzosowa]

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP i siostry Agaty Cul USJK - posłuchaj (1 510KB)