MIŁOSIERDZIA PRAGNĘ! XXI PIESZA DOMINIKAŃSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ – 2012

Przewodnik: O. Wojciech Prus OP

Dzień pierwszy, 03 sierpnia 2012, [etap z Krakowa do Nielepic]

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Jutrzni - posłuchaj (1 509KB)

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP - część 1 (11 594KB) i część 2 (4 910KB)

Dzień drugi, 04 sierpnia 2012, [etap z Nielepic do Witeradowa]

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Jutrzni - posłuchaj (1 518KB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (27 738KB)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów - posłuchaj (5 003KB)

Dzień trzeci, 05 sierpnia 2012, [etap z Olkusza do Niegowonic]

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Jutrzni - posłuchaj (3 154KB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (26 780KB)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów - posłuchaj (2 866KB)

Dzień czwarty, 06 sierpnia 2011, [etap z Niegoniewic do Mrzygłodu]

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Jutrzni - posłuchaj (3 754KB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (33 956KB)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów - posłuchaj (3 564KB)

Dzień piąty, 07 sierpnia 2011, [etap z Mrzygłodu do Poraja]

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Jutrzni - posłuchaj (3 244KB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (27 070KB)

Dzień szósty, 08 sierpnia 2012, [etap z Poraja do Brzezin]

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Jutrzni - posłuchaj (3 602KB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (17 944KB)

Dzień siódmy, 09 sierpnia 2012, [etap do Częstochowy]

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Jutrzni - posłuchaj (4 059KB)