CHODŹCIE, A ZOBACZYCIE. XXIII PIESZA DOMINIKAŃSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ – 2014

Przewodnik: O. Wojciech Prus OP

Dzień pierwszy, 03 sierpnia 2014, [etap z Krakowa do Nielepic]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (1 983KB)

Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (10 972KB)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów - posłuchaj (3 775KB)

Dzień drugi, 04 sierpnia 2014, [etap z Nielepic do Witeradowa]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (2 387KB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - część 1 (14 755KB) część 2 (7 468KB)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów - posłuchaj (4 415KB)

Dzień trzeci, 05 sierpnia 2014, [etap z Olkusza do Niegowonic]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (3 178KB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (9 499KB)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów - posłuchaj (3 531KB)

Dzień czwarty, 06 sierpnia 2014, [etap z Niegoniewic do Mrzygłodu]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (3 745KB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (13 316KB)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów - posłuchaj (4 082KB)

Dzień piąty, 07 sierpnia 2014, [etap z Mrzygłodu do Poraja]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (3 981KB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Łukasza Wiśniewskiego OP - posłuchaj (13 507KB)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów - posłuchaj (2 843KB)

Dzień szósty, 08 sierpnia 2014, [etap z Poraja do Brzezin]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (4 312KB)

Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów - posłuchaj (3 342KB)

Dzień siódmy, 09 sierpnia 2014, [etap do Częstochowy]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (2 728KB)