LAUDARE! XXIV PIESZA DOMINIKAŃSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ – 2015

Przewodnik: O. Wojciech Prus OP

Dzień pierwszy, 03 sierpnia 2015, [etap z Krakowa do Nielepic]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (9,28 MB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - część 1 (37,4 MB), część 2 (11,3 MB)

Bajka Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (13,2 MB)

Dzień drugi, 04 sierpnia 2015, [etap z Nielepic do Olkusza]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (13,2 MB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (55,9 MB)

Bajka Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (10,7 KB)

Dzień trzeci, 05 sierpnia 2015, [etap z Olkusza do Niegowonic]

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - część 1 (23,2 MB), część 2 (14,6 MB)

Dzień czwarty, 06 sierpnia 2015, [etap z Niegoniewic do Mrzygłodu]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (15,2 MB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (33,6 MB)

Bajka Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (14,5 MB)

Dzień piąty, 07 sierpnia 2015, [etap z Mrzygłodu do Poraja]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (13,8 MB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (45,1 MB)

Bajka Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (8,87 MB)

Dzień szósty, 08 sierpnia 2015, [etap z Poraja do Brzezin]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (21,5 MB)

Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP - posłuchaj (38,5 MB)

Dzień siódmy, 09 sierpnia 2015, [etap do Jasnej Góry]

Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni - posłuchaj (15 MB)