Materiały nadesłane przez pielgrzymów – rok 2012

Smsowy dziennik pielgrzyma

Zapraszam do lektury dziennika, który powstał z smsów pisanych do rodziny w trakcie pielgrzymowania. Krzystof (autor) dzieli się ze swoimi bliskimi (a teraz także z nami) tym co dobrego mu się na pielgrzymce przytrafilo. Przeczytaj

Cisza

Potrzebuję troszkę ciszy niezmąconej,
By móc siebie posłuchać.
Potrzebuję chwili samotności,
By sprawdzić - gdzie jestem.
Wokół siebie słyszę mnóstwo głosów,
Lecz siebie - czy słyszę?

W ciszy moje serce upomina, łechce.
Mówi mi - kim jestem, gdzie jestem i czy mam po drodze.

Potrzebuję ciszy w samotności.
O niczym nie pamiętać, nie myśleć.
Nic nie musieć robić.
Zatrzymać czas, tę chwilę,
Gdy do mnie nikt, nic nie ma i niczego nie chce.
Być z sobą przez chwilę - potrzebuję tej ciszy.

Potrzebuję serca samotności w tej ciszy przez chwilę
Potrzebuję tego, by z Bogiem się dotknąć...

- Potrzebuję ciszy, by bóle swe Bogu Ojcu oddać i Jego uwielbić , i znaleźć w Nim
wytchnienie.

Autor: Elżbieta Szewczyk